Handel zagraniczny w Polsce i Małopolsce w 2011 roku

Autor:Agnieszka Górniak
Wydawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2012
Temat:handel zagraniczny
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:handel zagraniczny, Małopolska, małopolska wymiana zagraniczna, małopolski eksport, małopolski import, województwa, województwo małopolskie, wymiana handlowa,
Okładka raportu

Opis:

Raport „Handel zagraniczny w Polsce i Małopolsce w 2011 roku” prezentuje najważniejsze destynacje małopolskiego i polskiego eksportu oraz kraje, z których Małopolska i pozostałe polskie regiony importują towary i usługi. Interesujące są również dane dotyczące sektorów/działów gospodarki, czy analiza struktury towarowej handlu. Temat wymiany handlowej Małopolski, Polski i pozostałych regionów jest analizowany przez Małopolskie Obserwatorium Gospodarki od 2009 roku, dlatego możliwe jest śledzenie zmian w handlu w ostatnich latach.

 

Cykl analiz dotyczących handlu ma na celu pokazanie co, przez kogo i dokąd jest eksportowane, oraz skąd importowane. Wymiana handlowa zawsze prezentowana jest na tle innych regionów, bo tylko takie ramy odniesienia pozwalają  ocenić opisywane dane. Raport jest o tyle wartościowy, że Główny Urząd Statystyczny statystyki handlu prezentuje tylko w układzie krajowym, a nie regionalnym.

Zapraszamy do lektury.

Handel zagraniczny w Polsce i Małopolsce w 2011 roku – streszczenie