Handel zagraniczny w Polsce i Małopolsce w 2010 roku

Autor:Ageron Polska
Wydawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2011
Temat:handel zagraniczny
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:eksport, handel zagraniczny, import, Małopolska, województwo małopolskie, wymiana handlowa,
Okładka raportu

Opis:

Raport „Handel zagraniczny w Polsce i Małopolsce w 2010 roku” jest diagnozą sytuacji w handlu zagranicznym w Polsce i w Małopolsce w latach 2005-2010. Opracowanie prezentuje wybrane aspekty handlu zagranicznego Małopolski na tle pozostałych województw Polski, a także zawiera pogłębioną analizę wymiany handlowej w Małopolsce. W celu przedstawienia sytuacji w handlu zagranicznym regionu oraz prognoz rozwoju eksportu zastosowano szereg metod badawczych: dokonano analizy danych dla eksportu i importu na poziomie ogólnopolskim oraz wojewódzkim, a także szczegółowo przedstawiono dane dla Małopolski.

Równolegle zrealizowano badanie ilościowe wśród przedsiębiorstw eksportowych, a także pogłębiono zebrane informacje na drodze indywidualnych wywiadów pogłębionych z przedstawicielami instytucji zajmujących się wspieraniem i pobudzaniem rozwoju eksportu.

Zapraszamy do lektury.

Handel zagraniczny w Polsce i Małopolsce w 2010 r. – streszczenie

Handel zagraniczny w Polsce i Małopolsce w 2010 r. – prezentacja