Gospodarka o obiegu zamkniętym w Małopolsce – raport z warsztatów

Autor:dr hab. Joanna Kulczycka, prof. IGSMiE PAN mgr Agnieszka Nowaczek
Wydawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2022
Temat:środowisko
Plik raportu: Pobierz
Okładka raportu

Opis:

Raport przedstawia wyniki badania dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) i jej wpływu na rozwój przemysłu, administracji samorządowej oraz innych podmiotów aktywnie uczestniczących w transformacji w kierunku GOZ. Główne tematy, wokół których koncentrowały się warsztaty, dotyczyły:

  • propozycji rozwiązań w zakresie GOZ obejmujących różne aspekty, tj. opakowania, technologie produkcyjne, symbiozę przemysłową, gospodarkę odpadami;
  • identyfikacji czynników sprzyjających popularyzacji rozwiązań w zakresie GOZ wśród przedsiębiorców (motywacja);
  • identyfikacji barier i oczekiwań przedsiębiorców w zakresie wdrażania rozwiązań GOZ;
  • wpływu pandemii na sytuację przedsiębiorstw w zakresie stosowania rozwiązań GOZ;
  • identyfikacji wskaźników monitorowania GOZ na poziomie przedsiębiorstwa;
  • dobrych praktyk – działań i inicjatyw podnoszących świadomość przedsiębiorców;
  • rekomendacji w zakresie wdrażania GOZ.

Zapraszamy do lektury.