Gospodarcze aspekty rolnictwa w Małopolsce

Autor:Wojciech Sroka
Wydawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2012
Temat:rolnictwo
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:Małopolska, rozwój obszarów wiejskich, rozwój rolnictwa, województwo małopolskie, Wspólna Polityka Rolna 2014–2020,
Okładka raportu

Opis:

Podjęcie prac nad programem „Gospodarcze aspekty rolnictwa w Małopolsce” wyniknęło z trwających prac nad uporządkowaniem regionalnych dokumentów strategicznych i z potrzeby przygotowania propozycji działań, możliwych do realizacji w ramach Wspólnej Polityki Rolnej 2014-2020 oraz polityki regionalnej wspierającej rozwój obszarów wiejskich.

Program określa średnioterminową wizję rozwoju obszarów wiejskich oraz wskazuje działania, które pozwolą tę wizję zrealizować. Pełni również rolę platformy koordynującej wsparcie kierowane w ramach polityk obszarów wiejskich, w celu możliwie maksymalnego zintegrowania lokalnych społeczności dla ich realizacji. Uwzględnia także nowe kierunki reformy wspólnotowej polityki rozwoju obszarów wiejskich, a także założenia Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011–2020.

Zapraszamy do lektury.