Fundusze Europejskie w Małopolsce w 2020 r.

Autor:Andrzej Binda
Wydawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2021
Temat:fundusze europejskie
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:fundusze europejskie, rozwój regionalny,
Okładka raportu

Opis:

Kolejne wydanie cyklicznego raportu dotyczącego wykorzystania funduszy europejskich w Małopolsce stanowi punkt wyjścia do podsumowania perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Kompleksowe zestawienia i pogłębione analizy pozwalają prześledzić realizację programów unijnych w województwie małopolskim pod względem m.in. liczby i wartości zawieranych umów, aktywności beneficjentów oraz terytorialnego rozmieszczenia realizowanych projektów.