FUNDUSZE EUROPEJSKIE w MAŁOPOLSCE 1(13) raport roczny

Autor:Andrzej Binda
Wydawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2017
Temat:fundusze europejskie
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Fundusz Spójności, fundusze europejskie, Małopolska, Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,
Okładka raportu

Opis:

Fundusze europejskie w Małopolsce 1(13) raport roczny to kolejny biuletyn Małopolskiego Obserwatorium Rozwoju Regionalnego, dotyczący funduszy europejskich w województwie małopolskim, w którym szczególny nacisk położono na środki unijne z perspektywy finansowej 2014–2020.

Raport w części dotyczącej funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności okresu programowania 2014–2020 jest opracowany na podstawie danych z Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL 2014 wspierającego realizację programów operacyjnych i projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich 2014–2020, zawierającego informacje o programach, cyklu życia projektów i procesie certyfikacji, według stanu na 31 grudnia 2016 roku.

Dane dotyczące wsparcia ze strony Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) pozyskano ze strony internetowej Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa, uzupełniając o bazę projektów zarządzanych przez Województwo Małopolskie, prowadzoną przez Departament Funduszy Europejskich UMWM. Wielkość dofinansowania w ramach pierwszego filaru (dopłaty bezpośrednie) przedstawiona została również za okres 2004–2016.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem i streszczeniami w wersjach polskiej i angielskiej!