- MORR - https://www.obserwatorium.malopolska.pl -

Ekspertyza polegająca na rozpoznaniu struktury małopolskiego środowiska start-upowego oraz diagnozie jego oczekiwań w obszarze wsparcia

„Ekspertyza polegająca na rozpoznaniu struktury małopolskiego środowiska start-upowego oraz diagnozie jego oczekiwań w obszarze wsparcia”

Raport przedstawia wyniki prac badawczych przeprowadzonych w małopolskim środowisku start up’owym. Materiał do opracowania zebrano na podstawie wywiadów indywidualnych i bezpośrednich obserwacji podczas wydarzeń i inicjatyw start-up‘owych. Regionalne środowisko start up’owe zostało w opracowaniu zdiagnozowane przez pryzmat organizowanych wydarzeń, kluczowych aktorów, słabości i wyzwań a także potrzeb rozwojowych. Kontekstem dla analizy jest zawarty w dokumencie obszerny opis europejskich i światowych trendów w świecie start up’ów.