Ekspertyza polegająca na rozpoznaniu struktury małopolskiego środowiska start-upowego oraz diagnozie jego oczekiwań w obszarze wsparcia

Autor:SACADA Management & Research
Wydawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:ekspertyza
Rok publikacji:2013
Temat:przedsiębiorczość
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:coworking, fale wzrostu start-upów, finasowanie innowacyjnej przedsiębiorczości, inkubatory technologiczne, innowacje, innowacyjna przedsiębiorczość, Komisja Europejska, młode przedsiębiorstwa, start-upy, Unia Europejska,
Okładka raportu

Opis:

„Ekspertyza polegająca na rozpoznaniu struktury małopolskiego środowiska start-upowego oraz diagnozie jego oczekiwań w obszarze wsparcia”

Raport przedstawia wyniki prac badawczych przeprowadzonych w małopolskim środowisku start up’owym. Materiał do opracowania zebrano na podstawie wywiadów indywidualnych i bezpośrednich obserwacji podczas wydarzeń i inicjatyw start-up‘owych. Regionalne środowisko start up’owe zostało w opracowaniu zdiagnozowane przez pryzmat organizowanych wydarzeń, kluczowych aktorów, słabości i wyzwań a także potrzeb rozwojowych. Kontekstem dla analizy jest zawarty w dokumencie obszerny opis europejskich i światowych trendów w świecie start up’ów.