Działalność wynalazcza w Małopolsce 2014-2020

Autor:Barbara Surmacz
Wydawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2021
Temat:innowacyjność
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:działalność wynalazcza, Małopolska, Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego,
Okładka raportu

Opis:

Raport został opracowany na podstawie danych otrzymanych bezpośrednio od Urzędu Patentowego RP. Zakres czasowy analizy przedstawionej w niniejszym raporcie to lata 2014–2020.
Analiza zawiera porównanie sytuacji Małopolski na tle kraju i jej pozycji w rankingu województw, a także rozkład wewnątrzregionalny w przekroju na powiaty.

W raporcie poddano analizie cztery kategorie rezultatów działalności intelektualnej, tj.:

  • wynalazek,
  • patent,
  • wzór użytkowy (nazywany często „małym patentem”),
  • prawo ochronne.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią raportu.