- MORR - https://www.obserwatorium.malopolska.pl -

Dostępność transportowa wybranych miast Małopolski 2014-2023. Raport z badania dostępności w 2014 roku wraz z prognozą dostępności w latach 2020 i 2023

Dostępność transportowa wybranych miast Małopolski 2014-2023. Raport z badania dostępności w 2014 roku wraz z prognozą dostępności w latach 2020 i 2023” to niezwykle istotna analiza diagnozującą organizację przestrzeni. Dostępność transportowa jest ważnym elementem wpływającym na szereg sfer życia społeczno-gospodarczego – od poziomu życia począwszy aż po atrakcyjność inwestycyjną.

Badanie dostępności transportowej wybranych miast Małopolski pokazuje olbrzymi wpływ zrealizowanych i będących w planach inwestycji transportowych na poprawę spójności terytorialnej naszego województwa. Szczególnie jest to widoczne w przypadku inwestycji drogowych. Niestety, piętą Achillesową są połączenia kolejowe, które wprawdzie w wizji roku 2023 wyglądają zachęcająco, lecz obecne realia nie napawają optymizmem.