Dostępność transportowa wybranych miast Małopolski 2014-2023. Raport z badania dostępności w 2014 roku wraz z prognozą dostępności w latach 2020 i 2023

Autor:dr Robert Guzik
Wydawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2014
Temat:transport
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:dostępność transportowa miast, Małopolska, transport, transport drogowy, transport kolejowy,
Okładka raportu

Opis:

Dostępność transportowa wybranych miast Małopolski 2014-2023. Raport z badania dostępności w 2014 roku wraz z prognozą dostępności w latach 2020 i 2023” to niezwykle istotna analiza diagnozującą organizację przestrzeni. Dostępność transportowa jest ważnym elementem wpływającym na szereg sfer życia społeczno-gospodarczego – od poziomu życia począwszy aż po atrakcyjność inwestycyjną.

Badanie dostępności transportowej wybranych miast Małopolski pokazuje olbrzymi wpływ zrealizowanych i będących w planach inwestycji transportowych na poprawę spójności terytorialnej naszego województwa. Szczególnie jest to widoczne w przypadku inwestycji drogowych. Niestety, piętą Achillesową są połączenia kolejowe, które wprawdzie w wizji roku 2023 wyglądają zachęcająco, lecz obecne realia nie napawają optymizmem.