Dostępność komunikacyjna wybranych miast Małopolski

Autor:Robert Guzik
Wydawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2016
Temat:transport
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:dostępność drogowa, dostępność kolejowa, dostępność przestrzenna, dostępność transportowa miast, Małopolska, województwo małopolskie,
Okładka raportu

Opis:

Raport przedstawia analizę dotyczącą dostępności komunikacyjnej wybranych miast Małopolski. W ramach badania została oszacowana liczba ludności zamieszkała w izochronach: 0–30, 31–60, 60–90 i 90–120 minut dojazdu do miast: Krakowa, Tarnowa, Nowego Sącza, Nowego Targu, Oświęcimia i Chrzanowa, z uwzględnieniem dostępności drogowej i kolejowej.

W publikacji przedstawiono aktualny poziom dostępności wraz z prognozą zmian do roku 2020 i 2023. Autor raportu wskazuje na trzy wnioski wynikające z badania:

– istnieje znaczące zróżnicowanie między badanymi miastami,

– w perspektywie lat 2016–2020 i 2020–2023 przewiduje się szereg pozytywnych zmian, poprawiających dostępność komunikacyjną w Małopolsce,

– bardzo słabo prezentuje się dostępność w transporcie kolejowym w odniesieniu do dostępności drogowej.

Najlepiej dostępne są i pozostaną Kraków (z racji swojego centralnego położenia i zorientowania sieci transportowych na zapewnienie dobrej dostępności temu ośrodkowi) oraz miasta zachodniej części regionu cieszące się bliskością gęsto zaludnionego województwa śląskiego.

Dostępność czasową w największym stopniu poprawiają duże projekty – najczęściej finansowane i zarządzane na poziomie krajowym: autostrady, trasy ekspresowe oraz modernizacje głównych magistrali kolejowych. To one najbardziej skracają czas podróży i przesuwają kolejne gminy w obręb izochron o coraz niższych wartościach.

W raporcie podkreślono również ważną rolę w transporcie pasażerskim, jaką powinna odgrywać kolej. Jest ona niezwykle istotnym elementem jakiejkolwiek strategii zrównoważonego rozwoju, nie tylko takiego wpisanego przez poprawność polityczną. Kolej powinna być szkieletem dobrze funkcjonującego transportu publicznego.

Zapraszamy do lektury raportu!