Doradztwo edukacyjno-zawodowe w Małopolsce. Diagnoza stanu i perspektywy

Autor:red. Maria Leńczuk, Małgorzata Szczygieł, Agata Chrześcijanek i inni
Wydawca:Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2012
Temat:edukacja
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:akademickie biura karier, doradztwo edukacyjno-zawodowe, doradztwo w szkołach, Małopolska, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, publiczne służby zatrudnienia,
Okładka raportu

Opis:

„Doradztwo edukacyjno-zawodowe w Małopolsce. Diagnoza stanu i perspektywy”

Celem badania było określenie stanu i potencjału doradztwa zawodowego w regionie. Najważniejsze było ustalenie: czy i w jakim zakresie instytucje edukacyjne i rynku pracy, wskazane zapisami prawa do świadczenia doradztwa edukacyjno-zawodowego, świadczą takie usługi? Jak wygląda organizacja doradztwa dla młodzieży i dla dorosłych – czy działania mają charakter systemowy czy incydentalny? Jak wygląda współpraca instytucji edukacyjnych i rynku pracy w zakresie świadczenia doradztwa? Jakie czynniki wpływają na stan doradztwa edukacyjno-zawodowego w Małopolsce? Jakie są deficyty w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego w Małopolsce? Raport z badania zawiera informacje na temat badań dotyczących organizacji i świadczenia usług doradztwa, stanu prawnego, działań podejmowanych przez instytucje w regionie, a także dobre praktyki z tym związane.

„Doradztwo edukacyjno-zawodowe w Małopolsce. Diagnoza stanu i perspektywy” – Aneks