Dojazdy do pracy w województwie małopolskim 2006-2011

Autor:dr Robert Guzik
Wydawca:Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2015
Temat:rynek pracy
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:dojazdy do pracy, dostępność przestrzenna, kierunki wyjazdów, Małopolska, migracje wahadłowe, mobilność przestrzenna, natężenie wyjazdów, przemieszczanie za pracą, przepływy międzyregionalne, przepływy wewnątrzegionalne, rozmieszczenie miejsc pracy, skala wyjazdów,
Okładka raportu

Opis:

„Dojazdy do pracy w województwie małopolskim 2006-2011” to analiza przemieszczeń za pracą osób mieszkających lub/i pracujących w Małopolsce. Jej celem było określenie skali, kierunków oraz zasięgów dojazdów do pracy. Analiza zawiera charakterystykę: dojazdów do pracy, osób dojeżdżających, wyjeżdżających i przyjeżdżających do pracy. Opiera się na danych Głównego Urzędu Statystycznego z 2006 i 2011 roku. Powstała na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji.

Zapraszamy również do zapoznania się ze streszczeniem analizy „Dojazdy do pracy w województwie małopolskim 2006-2011”.