- MORR - https://www.obserwatorium.malopolska.pl -

Digitalizacja dziedzictwa kulturowego w Małopolsce. Analiza procesu w instytucjach muzealnych

Zapraszamy do lektury raportu pt. „Digitalizacja dziedzictwa kulturowego w Małopolsce. Analiza procesu w instytucjach muzealnych”. Jest to raport przygotowany w oparciu o ankietę, w której wzięło udział 31 jednostek, w tym 26 jednostek, dla których organizatorami są samorządy terytorialne, 3 jednostki o charakterze prywatnym oraz 2, którymi kierują organizacje pozarządowe.

Wśród ankie­towanych instytucji znalazły się 3 muzea okręgowe – z Krakowa, Tarnowa i Nowego Sącza, które wypełniły kwestionariusz także w imieniu wszystkich swoich oddziałów, tj. w przypadku Muzeum Krakowa – 19 muzeów znajdujących się na terenie miasta Krakowa, w przypadku Muzeum Okręgowego w Tarnowie – 9 muzeów oraz w przypadku Muzeum Okregowego w Nowym Sączu – 7 podległych muzeów.

Badanie przeprowadzony w celu identyfikacji aktualnego stanu digitalizacji zasobów kultury w mało­polskich muzeach. Dodatkowym celem było zebranie informacji na temat sposobu i intensywności korzystania przez mieszkańców Małopolski z zasobów kultury cyfrowej.