CSR w Małopolsce

Autor:Bartosz Józefowski, Barbara Kokoszka
Wydawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2012
Temat:przedsiębiorczość
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:CSR, dobre praktyki, Małopolska, przedsiębiorczość, SOP, społeczna odpowiedzialność biznesu, województwo małopolskie, zrównoważony rozwój,
Okładka raportu

Opis:

Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy to jeden z priorytetów rozwojowych Małopolski. Jednym z istotnych elementów myślenia o rozwoju społeczno-gospodarczym jest Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstw (SOP; Corporate Social Responsibility – CSR). Coraz więcej firm działa odpowiedzialnie i realizuje własne strategie społecznej odpowiedzialności. Prowadzenie biznesu w sposób odpowiedzialny i zaangażowany społecznie może przynieść korzyści nie tylko wizerunkowe przedsiębiorstwu, ale przede wszystkim realne oszczędności i cenne innowacje. Dodatkowym atutem jest fakt, że społeczna odpowiedzialność biznesu to strategia win-win – przynosi korzyści każdej z zaangażowanych stron. Raport „CSR w Małopolsce” jest wyrazem zainteresowania władz województwa tematyką SOP w Małopolsce.

Publikacja „CSR w Małopolsce” podzielona została na dwie części. W pierwszej zostały zaprezentowane wyniki badań poziomu świadomości odpowiedzialności społecznej małopolskich przedsiębiorców m.in. znajomości pojęć oraz aktywności na polach związanych z CSR wśród przedsiębiorstw z naszego województwa. Badanie przeprowadzono na próbie 850 firm. W drugiej części publikacji przedstawiono dobre praktyki w zakresie CSR wśród firm działających w regionie pokazujemy też praktyki, które mogą stanowić inspirację dla innych firm.

Zapraszamy do lektury.