Charakterystyka, potencjał i jakość małopolskich inicjatyw klastrowych. Raport końcowy z badań

Autor:dr hab. Joanna Hołub-Iwan, Dominika Walec
Wydawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2015
Temat:przedsiębiorczość
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:B+R, firmy, inicjatywy klastrowe, innowacyjność, klastry, klastry kluczowe, Małopolska, potencjał gospodarczy Małopolski, potencjał wzrostu, przedsiębiorstwa, współpraca,
Okładka raportu

Opis:

„Charakterystyka, potencjał i jakość małopolskich inicjatyw klastrowych. Raport końcowy z badań”

Raport jest opracowaniem badawczo-analitycznym dostarczającym wiedzę na temat małopolskich klastrów. Z raportu dowiadujemy się między innymi ile inicjatyw funkcjonuje w Małopolsce, jakie są ich możliwości rozwojowe, jaka jest ich zdolność do absorpcji funduszy zewnętrznych i jakiego wsparcia oczekują od władz samorządowych. Raport jest także próbą odpowiedzi na temat potencjału wzrostu, siły oddziaływania małopolskich klastrów oraz ich możliwości w zakresie absorpcji funduszy unijnych. Zbadano także ile inicjatyw klastrowych działa w obszarze inteligentnych specjalizacji Małopolski.