Charakterystyka dziedzin wytyczonych przez inteligentną specjalizację regionu

Autor:Biostat Zdzisław Wolny, Biostat Piszczek, Wolny Sp. j.
Wydawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2014
Temat:rozwój regionalny
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:B+R, chemia, energia zrównoważona, innowacyjność, inteligentne specjalizacje, life science, Małopolska, multimedia, przedsiębiorczość, specjalizacje regionalne, województwo małopolskie, wsparcie przedsiębiorczości,
Okładka raportu

Opis:

„Charakterystyka dziedzin wytyczonych przez inteligentną specjalizację regionu”

Głównym celem analizy było rozpoznanie oczekiwań małopolskich przedsiębiorstw działających w obrębie poszczególnych dziedzin wstępnie wytyczonych przez inteligentną specjalizację regionu – Life science, energia zrównoważona, technologie informacyjne i komunikacyjne (w tym multimedia), chemia.

Poza charakterystyką ilościową, pokazującą liczbę firm działających w konkretnych inteligentnych specjalizacjach pokazano także wieloaspektową strukturę podmiotów należących do dziedzin kluczowych. W opracowaniach można znaleźć katalog oczekiwań małopolskich przedsiębiorstw działających w obrębie poszczególnych dziedzin, względem wsparcia ze strony województwa. Dane do opracowań zostały zebrane w toku badań jakościowych z przedsiębiorcami oraz przy udziale ekspertów z każdej dziedziny. W raporcie można znaleźć też katalog jednostek naukowych, badawczych i instytutów otoczenia biznesu prowadzących działalność lub specjalizujących się w obsłudze branż właściwych danym specjalizacjom.