- MORR - https://www.obserwatorium.malopolska.pl -

Budżety partycypacyjne w Małopolsce. Stan i kierunki rozwoju

„Budżety partycypacyjne w Małopolsce. Stan i kierunki rozwoju”

Raport „Budżety partycypacyjne w Małopolsce. Stan i kierunki rozwoju” jest rezultatem badania ankietowego przeprowadzonego wśród 182 małopolskich gmin. Dodatkowo, analiza została uzupełniona o informacje opublikowane na stronach internetowych małopolskich jednostek samorządu terytorialnego oraz o dane z różnego rodzaju dokumentów (np. z raportów dotyczących ewaluacji budżetów obywatelskich lub ich regulaminów).

Publikacja zawiera informacje o organizacji budżetów partycypacyjnych w małopolskich gminach, ich liczbie czy prognozach rozwoju, a także odwołania do innych form partycypacji społecznej jak fundusz sołecki oraz lokalna inicjatywa inwestycyjna.

Zapraszamy również do lektury.

Streszczenie raportu w wersji polskiej. [1]

Streszczenie raportu w wersji angielskiej. [2]