Budżety partycypacyjne w Małopolsce. Stan i kierunki rozwoju

Autor:Karolina Fiut, Agnieszka Górniak, Kinga Krasoń-Pilch i inni
Wydawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2016
Temat:społeczeństwo
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:budżety partycypacyjne, Małopolska,
Okładka raportu

Opis:

„Budżety partycypacyjne w Małopolsce. Stan i kierunki rozwoju”

Raport „Budżety partycypacyjne w Małopolsce. Stan i kierunki rozwoju” jest rezultatem badania ankietowego przeprowadzonego wśród 182 małopolskich gmin. Dodatkowo, analiza została uzupełniona o informacje opublikowane na stronach internetowych małopolskich jednostek samorządu terytorialnego oraz o dane z różnego rodzaju dokumentów (np. z raportów dotyczących ewaluacji budżetów obywatelskich lub ich regulaminów).

Publikacja zawiera informacje o organizacji budżetów partycypacyjnych w małopolskich gminach, ich liczbie czy prognozach rozwoju, a także odwołania do innych form partycypacji społecznej jak fundusz sołecki oraz lokalna inicjatywa inwestycyjna.

Zapraszamy również do lektury.

Streszczenie raportu w wersji polskiej.

Streszczenie raportu w wersji angielskiej.