Biały i zielony sektor w województwie małopolskim

Autor:dr Katarzyna Rogalińska, mgr inż. Tomasz Rogaliński
Wydawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:ekspertyza
Rok publikacji:2011
Temat:rynek pracy
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:biały sektor, Małopolska, srebrna gospodarka, województwo małopolskie, zielona gospodarka, zielony sektor,
Okładka raportu

Opis:

W publikacji „Biały i zielony sektor w województwie małopolskim” zawarto definicje sektorów oraz rozważania prowadzące do ich sformułowania. Określono również ich wielkości i opracowano prognozy rozwoju. W przeciwieństwie do sektora zielonego, określenie i obliczenie wielkości białego sektora nie sprawiło większych trudności.  Ostatecznie wielkość sektorów określono liczbą  zatrudnionych w nich i pracujących właścicieli firm w przeliczeniu na pełne etaty. Wielkości te podano dla lat 2008, 2009 i 2010, dokumentując zmiany i tworząc podstawę przyszłych porównań. Obliczone wielkości sektorów pozwoliły na sformułowanie pierwszych prognoz dotyczących rozwoju obu sektorów.