- MORR - https://www.obserwatorium.malopolska.pl -

Barometr zawodów 2016. Raport podsumowujący badanie w województwie małopolskim

Raport omawia wyniki zebrane w ramach badania „Barometr zawodów”. Pokazuje prognozę zapotrzebowania na pracowników w 2016 roku.

„Barometr zawodów” powstaje osobno dla każdego powiatu. Opiera się na opinii ekspertów, którzy na przełomie III i IV kwartału spotykają się i wspólnie analizują sytuację w poszczególnych zawodach. Uczestnicy badania (pracownicy powiatowych urzędów pracy, prywatnych agencji zatrudnienia oraz innych instytucji zorientowanych w sytuacji na lokalnym rynku pracy) w toku dyskusji dzielą zawody na trzy grupy:

Po przeprowadzeniu paneli eksperckich w każdym z powiatów tworzony jest „Barometr zawodów” dla województwa. Powstaje on poprzez agregację informacji zebranych w ramach poszczególnych paneli powiatowych.