Barometr zawodów 2016. Raport podsumowujący badanie w województwie małopolskim

Autor:Maria Leńczuk, Katarzyna Antończak-Świder, Błażej Dawid i inni
Wydawca:Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2015
Temat:rynek pracy
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:doświadczenie zawodowe, kwalifikacje, Małopolska, niedopasowanie rynku pracy, prognoza krótkookresowa, szara strefa, zatrudnienie subsydiowane, zawody deficytowe, zawody nadwyżkowe, zawody zrównoważone,
Okładka raportu

Opis:

Raport omawia wyniki zebrane w ramach badania „Barometr zawodów”. Pokazuje prognozę zapotrzebowania na pracowników w 2016 roku.

„Barometr zawodów” powstaje osobno dla każdego powiatu. Opiera się na opinii ekspertów, którzy na przełomie III i IV kwartału spotykają się i wspólnie analizują sytuację w poszczególnych zawodach. Uczestnicy badania (pracownicy powiatowych urzędów pracy, prywatnych agencji zatrudnienia oraz innych instytucji zorientowanych w sytuacji na lokalnym rynku pracy) w toku dyskusji dzielą zawody na trzy grupy:

  • zawody deficytowe to takie, w których w najbliższym roku nie powinno być trudności ze znalezieniem pracy, gdyż zapotrzebowanie pracodawców będzie w ich przypadku duże, a podaż pracowników chętnych do podjęcia zatrudnienia i mających odpowiednie kwalifikacje – niewielka;
  • zawody zrównoważone to takie, w których liczba ofert pracy będzie zbliżona do liczby osób zdolnych i chętnych do podjęcia zatrudnienia w danym zawodzie (podaż i popyt zrównoważą się);
  • zawody nadwyżkowe, w których znalezienie pracy może być trudniejsze ze względu na małe zapotrzebowanie oraz wielu kandydatów chętnych do podjęcia pracy i spełniających wymagania pracodawców

Po przeprowadzeniu paneli eksperckich w każdym z powiatów tworzony jest „Barometr zawodów” dla województwa. Powstaje on poprzez agregację informacji zebranych w ramach poszczególnych paneli powiatowych.