Barometr zawodów 2012

Autor:red. Antonina Michalska, Agata Chrześcijanek, Ewa Guzik
Wydawca:Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2012
Temat:rynek pracy
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:doświadczenie zawodowe, kwalifikacje, Małopolska, niedopasowanie rynku pracy, prognoza krótkookresowa, szara strefa, zatrudnienie subsydiowane, zawody deficytowe, zawody nadwyżkowe, zawody zrównoważone,
Okładka raportu

Opis:

Barometr zawodów” jest badaniem jakościowym, wykorzystującym wiedzę ekspertów z powiatowych urzędów pracy, w tym m.in.: doradców zawodowych, pośredników pracy, osób odpowiedzialnych za współpracę z przedsiębiorcami. Osoby te podczas paneli eksperckich oceniają zapotrzebowanie na pracowników na lokalnym rynku. Celem badania jest wskazanie, na które zawody będzie zwiększone, a na które zmniejszone zapotrzebowanie pracodawców w nadchodzącym roku. Jest to krótkookresowa (jednoroczna) prognoza.