Badanie zjawiska przemocy w rodzinie w zakresie procedur związanych z realizacją Niebieskich Kart

Autor:Agata Welchar, Marcin Węgrzyn
Wydawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2022
Temat:społeczeństwo
Plik raportu: Pobierz
Okładka raportu

Opis:

Najnowsze badanie dotyczy zjawiska przemocy w rodzinie w zakresie procedur związanych z realizacją Niebieskich Kart. Celem badania było uzyskanie informacji na temat sposobu funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych oraz grup roboczych działających na rzecz rozwiązywania problemów przemocy w rodzinie na obszarze poszczególnych małopolskich gmin. Subiektywne opinie wyrażane w trakcie badania przez członków zespołów interdyscyplinarnych oraz grup roboczych dotyczyły głównie realizacji procedury Niebieskich Kart, które określają sposób postępowania w sytuacji podejrzenia występowania przemocy w rodzinie. Badanie zogniskowane było na opisaniu różnych aspektów pracy osób zaangażowanych w ZI oraz GR, współpracy osób z różnych środowisk, ich poziomu zaangażowania w pracę, problemów napotykanych w trakcie realizacji codziennych obowiązków, a także sposobów radzenia sobie z nimi. Szczegółowe cele badania zostały ujęte w sześć grup zagadnień:
1. Opis sposobu funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych w trakcie realizacji procedury Niebieskich Kart, w szczególności praca członków ZI/GR w ujęciu obowiązków nakładanych przez procedurę NK oraz innych aspektów warunkujących wykonywanie obowiązków.
2. Identyfikacja problemów napotykanych przez członków ZI/GR oraz ustalenie, czy na przestrzeni lat zakres i waga problemów ulega zmianie.
3. Uchwycenie różnych perspektyw oceny funkcjonowania systemu poszczególnych członków ZI/GR (przedstawicieli oświaty, służb medycznych, pomocy społecznej, Policji, gminnych komisji przeciwdziałania problemom alkoholowym), a także środowiska zajmującego się problemem przemocy w rodzinie.
4. Określenie czynników warunkujących efektywność działań ZI/GR oraz propozycje zmian, które mogłyby usprawnić funkcjonowanie ZI/GR.
5. Określenie potrzeb szkoleniowych członków ZI/GR.
6. Określenie wpływu pandemii COVID–19 na zjawisko przemocy w rodzinie, w szczególności zbadanie wpływu pandemii na sposób i efektywność działania ZI/GR oraz próba ustalenia wpływu pandemii na sposób funkcjonowania osób dotkniętych problemem przemocy w rodzinie.