- MORR - https://www.obserwatorium.malopolska.pl -

Badanie ruchu turystycznego w województwie małopolskim w 2013 roku. Raport końcowy za rok 2013

Badanie ruchu turystycznego w województwie małopolskim w 2013 roku. Raport końcowy za rok 2013

Monitoring ruchu turystycznego przyjazdowego w województwie małopolskim jest prowadzony na zlecenie Województwa Małopolskiego regularnie od 2003 roku. Kluczowymi celami badania są:

Dane dotyczące ruchu turystycznego w Małopolsce zebrane zostały w I i III kwartale 2013 roku przy zastosowaniu dwóch uzupełniających się technik badawczych: analiza danych zastanych (desk research) i kwestionariuszowe wywiady bezpośrednie.

Zapraszamy również do zapoznania się ze skrótem raportu końcowego „Badanie ruchu turystycznego w województwie małopolskim w 2013 roku” [1].