- MORR - https://www.obserwatorium.malopolska.pl -

Badanie ruchu turystycznego w województwie małopolskim w 2011 roku. Raport końcowy

Badanie ruchu turystycznego w województwie małopolskim w 2011 roku. Raport końcowy

Monitoring ruchu turystycznego przyjazdowego w województwie małopolskim jest prowadzony na zlecenie Województwa Małopolskiego regularnie od 2003 roku. Kluczowymi celami badania są:

Raport zawiera: przedstawienie założeń badawczych i schematu badania ankietowego; sprawozdanie z realizacji badania terenowego w I i III kwartale 2011 r.; oszacowanie wielkości ruchu turystycznego w województwie małopolskim na podstawie wielu zróżnicowanych danych źródłowych; przedstawienie podstawowych wyników badania terenowego według wyodrębnionych segmentów w badanych okresach; profile narodowe wybranych segmentów w zagranicznym ruchu przyjazdowym do Małopolski; analizę porównawczą rozkładów z wynikami uzyskiwanymi w badaniach w latach poprzednich; podstawowe wnioski i podsumowanie.

Zastosowano dwie uzupełniające się techniki badawcze: analiza danych zastanych (desk research) i kwestionariuszowe wywiady bezpośrednie.

Zapraszamy również do zapoznania ze streszczeniem raportu końcowego „Badanie ruchu turystycznego w województwie małopolskim w 2011 roku” [1].