Badanie ruchu turystycznego w województwie małopolskim w 2011 roku. Raport końcowy

Autor:Instytut Turystyki Sp. z o.o.
Wydawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2011
Temat:turystyka
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:atrakcje turystyczne, badanie ruchu turystycznego, charakterystyka turystów i gości, oferta turystyczna, produkty turystyczne, struktura i dynamika ruchu turystycznego, województwo małopolskie, wydatki gości i turystów,
Okładka raportu

Opis:

Badanie ruchu turystycznego w województwie małopolskim w 2011 roku. Raport końcowy

Monitoring ruchu turystycznego przyjazdowego w województwie małopolskim jest prowadzony na zlecenie Województwa Małopolskiego regularnie od 2003 roku. Kluczowymi celami badania są:

  • oszacowanie liczby gości i liczby turystów odwiedzających województwo małopolskie,
  • określenie struktury i dynamiki ruchu turystycznego uwzględniając takie cechy jak: cel przyjazdu odwiedzających, formy zakwaterowania, wykorzystywany środek transportu, długość i częstotliwość pobytu, źródła informacji o województwie małopolskim,
  • określenie charakterystyki turystów oraz gości (krajowych i zagranicznych),
  • określenie szacunkowych wydatków gości oraz turystów odwiedzających województwo małopolskie na przestrzeni lat objętych badaniem,
  • stworzenie rankingu najpopularniejszych i najczęściej odwiedzanych atrakcji oraz produktów turystycznych w województwie małopolskim,
  • ocena jakości oferty turystycznej Małopolski,
  • określenie charakterystyki rynków zagranicznych istotnych w ruchu turystycznym przyjazdowym do województwa małopolskiego,
  • ocena wybranych trendów lub dużych wydarzeń odbywających się w Małopolsce.

Raport zawiera: przedstawienie założeń badawczych i schematu badania ankietowego; sprawozdanie z realizacji badania terenowego w I i III kwartale 2011 r.; oszacowanie wielkości ruchu turystycznego w województwie małopolskim na podstawie wielu zróżnicowanych danych źródłowych; przedstawienie podstawowych wyników badania terenowego według wyodrębnionych segmentów w badanych okresach; profile narodowe wybranych segmentów w zagranicznym ruchu przyjazdowym do Małopolski; analizę porównawczą rozkładów z wynikami uzyskiwanymi w badaniach w latach poprzednich; podstawowe wnioski i podsumowanie.

Zastosowano dwie uzupełniające się techniki badawcze: analiza danych zastanych (desk research) i kwestionariuszowe wywiady bezpośrednie.

Zapraszamy również do zapoznania ze streszczeniem raportu końcowego „Badanie ruchu turystycznego w województwie małopolskim w 2011 roku”.