Badanie opinii mieszkańców Małopolski

Autor:Barbara Surmacz, Magdalena Danek
Wydawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2018
Temat:społeczeństwo
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:badanie opinii mieszkańców Małopolski, Małopolska, rozpoznawalność działań samorządu województwa, społeczeństwo informacyjne w Małopolsce, województwo małopolskie,
Okładka raportu

Opis:

Raport przedstawia badania opinii mieszkańców Małopolski na temat postrzegania działań i przedsięwzięć podejmowanych przez samorząd województwa małopolskiego. Jest to siódma edycja raportu, na podstawie badań przeprowadzonych w 2018 roku przez Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego. Obecna edycja badania opinii Małopolan jest kontynuacją badań wcześniejszych, realizowanych cyklicznie począwszy od 2012 r. Analizując opinie Małopolan, w szczególności skierowano uwagę na zagadnienia obejmujące: rozpoznawalność projektów i inicjatyw władz regionalnych Małopolski, rynek pracy, kapitał społeczny oraz społeczeństwo informacyjne. Badania zostały przeprowadzone w taki sposób, aby pokazać zróżnicowanie opinii mieszkańców w podziale na poszczególne subregiony województwa (z dodatkowym wyodrębnieniem miasta Krakowa z Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego).

Zapraszamy do zapoznania się z treścią raportu.