- MORR - https://www.obserwatorium.malopolska.pl -

Badanie opinii mieszkańców Małopolski na temat istotnych dla rozwoju województwa obszarów działań samorządu wojewódzkiego. 4. edycja

Badanie opinii mieszkańców Małopolski na temat istotnych dla rozwoju województwa obszarów działań samorządu wojewódzkiego” przedstawia opinie Małopolan na temat m.in.: postrzegania i utożsamiania się z Małopolską i działaniami władz województwa, sytuacji finansowej gospodarstw domowych, rynku pracy, nowych technologii, aktywności kulturalnej, spraw społecznych, kapitału ludzkiego i usług publicznych.

Badanie przeprowadzone zostało na próbie 3001 Małopolan na przełomie czerwca i lipca 2015 roku. Dobór próby został dokonany w oparciu o operat telefonów stacjonarnych (50%) oraz komórkowych (50%). Miał on charakter doboru losowego warstwowego nieproporcjonalnego. W analizie uwzględniono zróżnicowania opinii w podziale na subregiony województwa.

Badanie opinii Małopolan jest realizowane od 2011 roku przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Zapraszamy do lektury.