Badanie opinii mieszkańców Małopolski na temat istotnych dla rozwoju województwa obszarów działań samorządu wojewódzkiego. 4. edycja

Autor:Andrzej Binda, Kinga Krasoń-Pilch
Wydawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2015
Temat:opinia publiczna
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:badanie opinii, gospodarstwa domowe, Małopolanie, Małopolska, mieszkańcy Małopolski, postrzeganie działań władz samorządowych, sytuacja gospodarcza, województwo małopolskie,
Okładka raportu

Opis:

Badanie opinii mieszkańców Małopolski na temat istotnych dla rozwoju województwa obszarów działań samorządu wojewódzkiego” przedstawia opinie Małopolan na temat m.in.: postrzegania i utożsamiania się z Małopolską i działaniami władz województwa, sytuacji finansowej gospodarstw domowych, rynku pracy, nowych technologii, aktywności kulturalnej, spraw społecznych, kapitału ludzkiego i usług publicznych.

Badanie przeprowadzone zostało na próbie 3001 Małopolan na przełomie czerwca i lipca 2015 roku. Dobór próby został dokonany w oparciu o operat telefonów stacjonarnych (50%) oraz komórkowych (50%). Miał on charakter doboru losowego warstwowego nieproporcjonalnego. W analizie uwzględniono zróżnicowania opinii w podziale na subregiony województwa.

Badanie opinii Małopolan jest realizowane od 2011 roku przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Zapraszamy do lektury.