- MORR - https://www.obserwatorium.malopolska.pl -

Badanie opinii mieszkańców Małopolski na temat istotnych dla rozwoju województwa obszarów działań samorządu wojewódzkiego. 3. edycja

„Badanie opinii mieszkańców Małopolski na temat istotnych dla rozwoju województwa obszarów działań samorządu wojewódzkiego” przedstawia opinie mieszkańców Małopolski na temat m.in.: postrzegania i utożsamiania się z Małopolską i działaniami władz województwa, ochrony środowiska, aktywności i oferty kulturalnej, wolontariatu, aktywności obywatelskiej.

Badanie przeprowadzone zostało na próbie 2997 Małopolan na przełomie listopada i grudnia 2014 roku. Dobór próby został dokonany w oparciu o operat telefonów stacjonarnych (50%) oraz komórkowych (50%). Miał on charakter doboru losowego warstwowego nieproporcjonalnego. W analizie uwzględniono zróżnicowania opinii w podziale na subregiony województwa.