Badanie opinii mieszkańców Małopolski na temat istotnych dla rozwoju województwa obszarów działań samorządu wojewódzkiego. 3. edycja

Autor:Kinga Krasoń-Pilch, pod kier. Andrzeja Bindy, kierownika projektu
Wydawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2015
Temat:opinia publiczna
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:badanie opinii, Małopolska, mieszkańcy Małopolski, postrzeganie działań władz samorządowych, postrzeganie sytuacji gospodarczej,
Okładka raportu

Opis:

„Badanie opinii mieszkańców Małopolski na temat istotnych dla rozwoju województwa obszarów działań samorządu wojewódzkiego” przedstawia opinie mieszkańców Małopolski na temat m.in.: postrzegania i utożsamiania się z Małopolską i działaniami władz województwa, ochrony środowiska, aktywności i oferty kulturalnej, wolontariatu, aktywności obywatelskiej.

Badanie przeprowadzone zostało na próbie 2997 Małopolan na przełomie listopada i grudnia 2014 roku. Dobór próby został dokonany w oparciu o operat telefonów stacjonarnych (50%) oraz komórkowych (50%). Miał on charakter doboru losowego warstwowego nieproporcjonalnego. W analizie uwzględniono zróżnicowania opinii w podziale na subregiony województwa.