- MORR - https://www.obserwatorium.malopolska.pl -

Badanie opinii mieszkańców Małopolski na temat istotnych dla rozwoju województwa obszarów działań samorządu wojewódzkiego. 1. edycja

Badanie opinii mieszkańców Małopolski na temat istotnych dla rozwoju województwa obszarów działań samorządu wojewódzkiego” przedstawia opinie mieszkańców Małopolski na temat m.in.: zadowolenia z życia w danej miejscowości, sytuacji na rynku pracy, sytuacji materialnej gospodarstw domowych, postrzegania władz województwa, wyglądu najbliższej okolicy, znajomości projektów finansowanych z UE i wpływu funduszy unijnych na Małopolskę, usług publicznych, flagowych projektów Małopolski, kapitału społecznego, kapitału ludzkiego, aktywności obywatelskiej.

Badanie przeprowadzone zostało na próbie 2947 Małopolan na przełomie października i listopada 2012 roku. Dobór próby został dokonany w oparciu o operat telefonów stacjonarnych. Miał on charakter doboru losowego warstwowego nieproporcjonalnego. W analizie uwzględniono zróżnicowania opinii w podziale na subregiony województwa.

Zapraszamy do lektury.