Badanie opinii mieszkańców Małopolski na temat istotnych dla rozwoju województwa obszarów działań samorządu wojewódzkiego. 1. edycja

Autor:Bartosz Józefowski, Kinga Krasoń-Pilch, Agnieszka Misiaszek-Wylandowska
Wydawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2013
Temat:opinia publiczna
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:badanie opinii, Małopolska, mieszkańcy Małopolski, postrzeganie działań władz samorządowych, postrzeganie sytuacji gospodarczej, województwo małopolskie,
Okładka raportu

Opis:

Badanie opinii mieszkańców Małopolski na temat istotnych dla rozwoju województwa obszarów działań samorządu wojewódzkiego” przedstawia opinie mieszkańców Małopolski na temat m.in.: zadowolenia z życia w danej miejscowości, sytuacji na rynku pracy, sytuacji materialnej gospodarstw domowych, postrzegania władz województwa, wyglądu najbliższej okolicy, znajomości projektów finansowanych z UE i wpływu funduszy unijnych na Małopolskę, usług publicznych, flagowych projektów Małopolski, kapitału społecznego, kapitału ludzkiego, aktywności obywatelskiej.

Badanie przeprowadzone zostało na próbie 2947 Małopolan na przełomie października i listopada 2012 roku. Dobór próby został dokonany w oparciu o operat telefonów stacjonarnych. Miał on charakter doboru losowego warstwowego nieproporcjonalnego. W analizie uwzględniono zróżnicowania opinii w podziale na subregiony województwa.

Zapraszamy do lektury.