Badanie opinii mieszkańców Małopolski na temat istotnych dla rozwoju województwa obszarów działań samorządu wojewódzkiego. 2. edycja

Autor:Kinga Krasoń-Pilch, Agnieszka Misiaszek-Wylandowska pod. kier. Andrzeja Bindy, kierownika projektu
Wydawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2014
Temat:opinia publiczna
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:badanie opinii, Małopolska, mieszkańcy Małopolski, postrzeganie działań władz samorządowych, postrzeganie sytuacji gospodarczej,
Okładka raportu

Opis:

Badanie opinii mieszkańców Małopolski na temat istotnych dla rozwoju województwa obszarów działań samorządu wojewódzkiego” przedstawia opinie mieszkańców Małopolski na temat m.in.: sytuacji finansowej gospodarstw domowych, sytuacji na rynku pracy, oferty w dziedzinie kultury i turystyki, postrzegania i utożsamiania się z Małopolską i działaniami władz samorządowych województwa, kapitału społecznego i kapitału ludzkiego.

Badanie przeprowadzone zostało na próbie 3000 Małopolan na przełomie grudnia 2013 roku i stycznia 2014 roku. Dobór próby został dokonany w oparciu o operat telefonów komórkowych. Miał on charakter doboru losowego warstwowego nieproporcjonalnego. W analizie uwzględniono zróżnicowania opinii w podziale na subregiony województwa.