Badanie opinii mieszkańców Małopolski. Edycja 16

Autor:Barbara Surmacz
Wydawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2023
Temat:rozwój regionalny
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:badanie opinii Małopolan, Małopolska, Małopolskie Obserwatorium Rozowju Regionalnego,
Okładka raportu

Opis:

W ramach 16. edycji badania opinii Małopolanie odpowiadali łącznie na 18 pytań, obejmujących tematykę:

  • korzystania z usług komunikacji miejskiej i jej częstotliwości,
  • czynników determinujących korzystanie z usług komunikacji miejskiej,
  • oceny jakości usług komunikacji miejskiej oraz systemu dróg, systemu Park&Ride oraz ścieżek rowerowych,
  • znajomości Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego (BOWM) oraz form jego promocji,
  • składania projektów zadań i głosowania w poprzednich edycjach Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego,
  • oceny zasadności realizacji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego oraz propozycji zmian,
  • korzystania lub wykonywania pracy nierejestrowanej.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem z badania.