Badanie opinii mieszkańców Małopolski. Edycja 11.

Autor:Barbara Surmacz
Wydawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2021
Temat:społeczeństwo
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:badanie opinii, mieszkańcy Małopolski,
Okładka raportu

Opis:

Jedenasta edycja „Badania opinii mieszkańców Małopolski” została przeprowadzona w czasie, gdy mieszkańcy regionu od wielu miesięcy funkcjonowali w cieniu pandemii, dlatego duża część pytań dotyczyła zagadnień związanych z COVID-19. Uwagę skupiliśmy w szczególności na takich zagadnieniach jak: profilaktyka zdrowotna w obliczu COVID-19, opieka nad osobami niesamodzielnymi i starszymi oraz występowanie „szarej strefy” na rynku pracy.

Małopolanie odpowiadali łącznie na 25 pytań, obejmujących szeroki wachlarz zagadnień.

Profilaktyka zdrowotna w obliczu COVID-19

  • obawy o stan zdrowia,
  • korzystanie z pomocy lekarzy w trakcie pandemii,
  • stosunek do szczepień przeciwko grypie i COVID-19,
  • jak pandemia wpłynęła na życie Małopolan.

Opieka nad osobami niesamodzielnymi i starszymi

  • opieka nad osobami niesamodzielnymi i starszymi oraz stosunek do pomocy sąsiedzkiej,
  • główne problemy zdrowotne osób starszych,
  • zapotrzebowanie na usługi telemedycyny i teleopieki.

Szara strefa w oczach Małopolan

  • przyczyny podejmowania pracy w „szarej strefie”,
  • skala korzystania z usług pracowników „szarej strefy”.

Badanie telefoniczne przeprowadzono w okresie od 28 października do 27 listopada 2020 roku. W badaniu wzięło udział ponad 3 tys. respondentów, po 500 w każdym z sześciu subregionów.

***

Cykliczne Badania opinii mieszkańców Małopolski od 2012 roku przeprowadza Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego – jednostka badawcza Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Dane pozyskane w badaniach są pomocne w planowaniu i realizowaniu działań samorządu województwa.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią raportu oraz ze SKRÓTEM RAPORTU.