Badanie opinii mieszkańców Małopolski 2021. Edycja 13.

Autor:Barbara Surmacz
Wydawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2022
Temat:opinia publiczna
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:badanie opinii mieszkańców, Małopolska, Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego,
Okładka raportu

Opis:

W ramach 13. edycji badania opinii Małopolanie odpowiadali łącznie na 17 pytań, obejmujących takie zagadnienia jak:
• bezpieczeństwo na drogach oraz zagrożenia występujące na drogach w miejscu zamieszkania;
• zmiana w sposobie korzystania z publicznego transportu zbiorowego w wyniku pandemii;
• poziom bezpieczeństwa w środkach komunikacji zbiorowej w czasie pandemii;
• główne problemy publicznej komunikacji zbiorowej;
• korzystanie z roweru jako środka transportu – motywacje, długość tras, czas trwania wycieczek rowerowych, korzystanie z narzędzi nawigacyjnych, dojeżdżanie do punktu startowego;
• znajomość projektu VeloMałopolska oraz korzystanie z tras rowerowych VeloMałopolska.

Badanie telefoniczne przeprowadzono w IV kwartale 2021 roku. W badaniu wzięło udział ponad 3 tys. respondentów, po 500 z każdego z sześciu subregionów.

***

Cykliczne Badania opinii mieszkańców Małopolski od 2012 roku przeprowadza Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego – jednostka badawcza Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Dane pozyskane w badaniach są pomocne w planowaniu i realizowaniu działań samorządu województwa.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią raportu.