Badanie opinii mieszkańców Małopolski 2021. Edycja 12.

Autor:Barbara Surmacz
Wydawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2021
Temat:opinia publiczna
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:badanie opinii, edukacja, Małopolska, znajomość języków obcych,
Okładka raportu

Opis:

Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego po raz dwunasty zaprosiło Małopolan do udziału w „Badaniu opinii mieszkańców Małopolski”.

W ramach 12. edycji badania uczestnicy odpowiadali łącznie na 16 pytań, obejmujących szeroki zakres aspektów i problemów, w tym:
• podnoszenie kompetencji zawodowych,
• korzystanie z usług doradcy zawodowego,
• zmiana zawodu, miejsca pracy i przebranżowienie oraz ich przyczyny,
• znajomość języków obcych,
• przydatność wiedzy zdobytej w szkole,
• potrzeby i bariery dla osób ze szczególnymi potrzebami w przestrzeni publicznej i administracji publicznej,
• poziom bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania.

Badanie telefoniczne przeprowadzono w III kwartale 2021 roku. W badaniu wzięło udział ponad 3 tys. respondentów, po 500 w każdym z sześciu subregionów.

***

Cykliczne Badania opinii mieszkańców Małopolski od 2012 roku przeprowadza Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego – jednostka badawcza Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Dane pozyskane w badaniach są pomocne w planowaniu i realizowaniu działań samorządu województwa.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią raportu.