Badanie opinii mieszkańców Małopolski 2020. Region w czasie pandemii

Autor:Barbara Surmacz
Wydawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2020
Temat:społeczeństwo
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:badanie opinii, koronawirus, Małopolanie, Małopolska, pandemia, tarcza antykryzysowa,
Okładka raportu

Opis:

Głównym celem realizacji 10. edycji badania opinii mieszkańców Małopolski było pozyskanie informacji na temat postrzegania przez społeczność regionalną poszczególnych aspektów związanych z jakością ich życia oraz działań, inicjatyw i przedsięwzięć podejmowanych przez samorząd województwa małopolskiego, mając na uwadze sytuację związaną z pandemią COVID-19.

Badanie zostało przeprowadzone na przełomie lipca i sierpnia, a więc w okresie gdy wielu mieszkańców podejmowało decyzje odnośnie swoich planów urlopowych. W sumie zrealizowano ponad 3000 ankiet telefonicznych, po 500 w każdym z sześciu podregionów.

Najważniejszy wniosek wynikający z badania to opinia niemal 60% Małopolan, że gospodarczy lockdown mocno odcisnął się na budżetach wielu rodzin, ale sytuacja finansowa ich gospodarstw domowych nie uległa pogorszeniu. Ponadto 21% Małopolan sądzi, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy zasobność ich portfela ulegnie poprawie.

Badanie opinii mieszkańców Małopolski 2020 przeprowadziła badawczo-analityczna jednostka UMWM – Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego. Dane pozyskane w badaniu będą pomocne w planowaniu i realizowaniu działań samorządu województwa w walce ze skutkami pandemii.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią raportu oraz ze streszczeniem.