Badanie opinii mieszkańców Małopolski 2017

Autor:Kinga Krasoń-Pilch
Wydawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2017
Temat:opinia publiczna
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:badanie opinii, Małopolska, poczucie bezpieczeństwa, województwo małopolskie, zdrowie,
Okładka raportu

Opis:

To już szósta edycja badania opinii mieszkańców Małopolski, prowadzonego cyklicznie przez Województwo Małopolskie. Tym razem w poruszanych tematach główny nacisk położono na sprawy społeczne.

W badaniu wzięło udział 3 tys. osób, a wyniki poddano analizie z uwzględnieniem: wieku respondentów, ich wykształcenia, zamożności oraz miejsca zamieszkania (miasto / wieś). Badanie zostało przeprowadzone w formie wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) w 6 subregionach: Krakowie, Krakowskim Obszarze Metropolitalnym, tarnowskim, sądeckim, podhalańskim i w Małopolsce Zachodniej.

Celem badania było uzyskanie informacji na temat postrzegania działań samorządu województwa. Wyniki analiz mają służyć ocenie prowadzonych polityk publicznych, a także zidentyfikowaniu punktowych obszarów niezbędnej interwencji polityki regionalnej.

W obecnej edycji respondenci odpowiadali na 25 pytań, które objęły szeroki zakres zagadnień, takich jak:

tematy_badanie_opinii_publicznej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z raportem z badania oraz z grafiką ilustrującą najważniejsze zagadnienia.