Badanie opinii mieszkańców Małopolski 2016. 5.edycja

Autor:Kinga Krasoń-Pilch
Wydawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2016
Temat:społeczeństwo
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:aktywność fizyczna, badanie opinii publicznej, jakość powietrza, Małopolska, związki między regionami,
Okładka raportu

Opis:

Piąte badanie opinii mieszkańców Małopolski zostało przeprowadzone w celu uzyskania informacji na temat postrzegania działań samorządu województwa w kontekście społecznym i gospodarczym. Jego wyniki służą ocenie prowadzonych polityk publicznych, a także zidentyfikowaniu punktowych obszarów niezbędnej interwencji polityki regionalnej.
„Badanie opinii mieszkańców Małopolski” objęło szeroki zakres zagadnień, m.in.:
1. związki z innymi województwami, w tym w szczególności więzi z województwem śląskim i jego mieszkańcami;
2. skojarzenia z województwem śląskim;
3. jakość powietrza (ogólna wiedza, opinie dotyczące działań podejmowanych przez decydentów lokalnych, postawy społeczeństwa w obszarze jakości powietrza);
4. aktywność fizyczna (postawa Małopolan wobec aktywności fizycznej i sportu).

ZWIĄZKI Z INNYMI POLSKIMI REGIONAMI

Związek przynajmniej z jednym województwem i jego mieszkańcami odczuwa 35,9% Małopolan. Najczęściej wskazywany był związek z województwem śląskim, zdecydowanie mniej wskazań było na województwo podkarpackie. Wymieniane były głównie więzi rodzinne.

Z województwem śląskim kojarzy się Małopolanom „przemysł, kopalnie i huty”, „górnik, górnictwo, ciężka praca” oraz „dobrze funkcjonująca gospodarka, rozwój, innowacje”.

JAKOŚĆ POWIETRZA W MAŁOPOLSCE

Prawie 40% Małopolan określa stopień zanieczyszczenia powietrza w swojej miejscowości jako „bardzo duży”, 32,6% – jako „średni”, a 19,3% – jako „niski”. O tym, że nie ma zanieczyszczeń w miejscowości zamieszkania mówi 6,9% badanych.

Małopolanie są przekonani, że to „opalanie złej jakości paliwami” jest główną przyczyną zanieczyszczenia powietrza. Prawie równie często wybierany był „transport samochodowy”. W mniejszym odsetku – „przemysł” i „opalanie śmieciami”.

Według mieszkańców województwa władze gminy/miasta powinny podejmować działania mające na celu zmniejszenie poziomu zanieczyszczenia powietrza (jest to bardzo istotne” lub „istotne” dla 89,9% mieszkańców regionu).

38,5% Małopolan nie spotkało się z sytuacją, aby ktoś palił śmieciami w gospodarstwie domowym w ich miejscowości zamieszkania, jednak co czwarty badany „często” spotyka się z taką sytuacją, a jedna trzecia wskazała, że słyszała o takich przypadkach, ale są one rzadkie.

Zdecydowana większość mieszkańców regionu (85,3%) uważa, że w sprzedaży powinien być tylko „dobrej jakości” węgiel (posiadający wysoką kaloryczność, a przez to wysoką wartość opałową, pozostawiający stosunkowo niewielką ilość popiołu, wydajny w spalaniu i emitujący do atmosfery mniej trujących substancji).

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA MAŁOPOLAN

Jeden na trzech mieszkańców regionu podejmuje aktywność fizyczną (rozumianą jako aktywność ukierunkowaną m.in. na poprawienie stanu zdrowia, kondycji itd., niezwiązaną z wykonywaniem prac domowych czy zawodowych i zaplanowaną w czasie) 3 razy w tygodniu bądź częściej. Kolejna trzecia część Małopolan robi to jeden do dwóch razy w tygodniu. Rzadziej taką aktywność, 1-3 razy w miesiącu, podejmuje co siódmy mieszkaniec województwa.

Najpopularniejszymi aktywnościami fizycznymi podejmowanymi przez Małopolan są jazda na rowerze i turystyka piesza.

Mieszkańcy regionu uważają, że w kwestii obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie ich gminy w największym stopniu brakuje ścieżek rowerowych i pływalni.

Badanie przeprowadzono na 3000 mieszkańcach Małopolski.

Zapraszamy również do zapoznania się ze streszczeniami raportu w języku polskim i angielskim.