Badanie marki Małopolska. Raport końcowy

Autor:Aleksandra Balkiewicz-Żerek, Barbara Leszczyńska, Helena Orzechowska, Kamila Sondej
Wydawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2018
Temat:rozwój regionalny
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:Małopolska, marketing terytorialny, skojarzenia z Małopolską, wizerunek marki, województwo małopolskie,
Okładka raportu

Opis:

Raport zawiera wyniki badania poświęconego marce Małopolska, którego celem było dokonanie diagnozy wizerunku marki Małopolska, w odniesieniu do realizowanych przez województwo małopolskie działań, a także wskazanie kierunków rozwoju marki regionu i podnoszenia świadomości społeczności regionalnych w tym zakresie. Opracowanie zawiera analizę wizerunku marki Małopolska w ujęciu turystycznym, gospodarczym i społecznym. W analizie wnioski zostały sformułowane na podstawie danych zastanych oraz pozyskanych z badań ilościowych i jakościowych wśród grup odbiorców marki Małopolska.  

 

Na wizerunek Małopolski wpływają:

  • działania i decyzje władz regionu mające na celu komunikowanie tożsamości odbiorcom (w tym działania marketingowe, wydarzenia promocyjne);
  • wszystkie działania i cechy regionu nieujęte w tożsamości marki (a więc też cechy negatywne), które mają wpływ na odbiór marki;
  • sposób, w jaki Małopolska pojawia się w mediach;
  • doświadczenia użytkowników marki, a także cechy osobowe użytkowników;
  • działania w otoczeniu regionu, a więc wszystko to, co dzieje się poza regionem i ma wpływ na odbiór marki (np. działania regionów konkurencyjnych, sytuacja polityczna w kraju).

 

Jak postrzegana jest Małopolska?

  • Marka Małopolska budzi przede wszystkim pozytywne skojarzenia zarówno na poziomie emocjonalnym, jak i funkcjonalnym. We wszystkich trzech aspektach marki: turystycznym, gospodarczym oraz związanym z jakością życia, negatywne elementy występują rzadko i nie dominują w ogólnym odbiorze marki.
  • Największym problemem wizerunkowym regionu jest smog: we wszystkich grupach jest jednym z pierwszych spontanicznych skojarzeń z marką. Szczególnie negatywnie wypowiadają się w tym kontekście mieszkańcy: zanieczyszczenie powietrza w dużym stopniu wpływa na ich doświadczenia z regionem.
  • Obraz marki nie jest odbierany jako całość, lecz postrzegany w kontekście terytorialnych submarek: Krakowa i Tatr.
  • Marka Małopolska jest liderem pod względem atrakcyjności turystycznej. Wszystkim grupom docelowym kojarzy się głównie z walorami krajobrazowymi oraz spędzaniem czasu wolnego. Nie tylko w grupie turystów, ale także w grupie inwestorów i mieszkańców regionu, aspekt ten dominuje w doświadczeniach, w korzyściach, a także wizerunku Małopolski.

 

Więcej informacji na temat badania marki Małopolska.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem.