Badanie marki Małopolska – raport cząstkowy

Autor:Aleksandra Balkiewicz-Żerek, Barbara Leszczyńska, Kamila Sondej
Wydawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2018
Temat:społeczeństwo
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:badania o Małopolsce, Małopolska, marka Małopolska, MORR,
Okładka raportu

Opis:

„Badanie marki Małopolska – raport cząstkowy”, to uzupełnienie do raportu końcowego „Badanie marki Małopolska”.

Raport zawiera uzupełnienie informacji do wyników badania poświęconego marce Małopolska, którego celem było dokonanie diagnozy wizerunku marki Małopolska, w odniesieniu do realizowanych przez województwo małopolskie działań, a także wskazanie kierunków rozwoju marki regionu i podnoszenia świadomości społeczności regionalnych w tym zakresie. Opracowanie zawiera analizę wizerunku marki Małopolska w ujęciu turystycznym, gospodarczym i społecznym. W analizie wnioski zostały sformułowane na podstawie danych zastanych oraz pozyskanych z badań ilościowych i jakościowych wśród grup odbiorców marki Małopolska.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem cząstkowym, a także z raportem końcowym „Badanie marki Małopolska”.