- MORR - https://www.obserwatorium.malopolska.pl -

Badanie losów absolwentów szkół zawodowych 2015 – podsumowanie głównych wyników

Badanie losów absolwentów szkół zawodowych jest badaniem cyklicznym realizowanym rokrocznie od 2011 roku. Zakłada badanie absolwentów szkół zawodowych po roku od ukończenia szkoły. Prowadzone jest we współpracy ze szkołami zawodowymi i zasięgiem obejmuje wszystkie placówki na terenie Małopolski. Cel badania to zebranie informacji, o tym co młodzież robiła po roku od skończenia nauki w technikach, zasadniczych szkołach zawodowych i szkołach policealnych: czy nadal uczyła się, czy pracowała, jeśli pracuje to jak długo poszukiwała pracy, w jaki sposób szukała pracy i które metody najczęściej przyniosły sukces. Zebrane informacje pozwalają na monitoring wskaźników rynkowo-edukacyjnego sukcesu młodzieży na poziomie regionu, powiatów oraz poszczególnych szkół.

Badanie losów absolwentów szkół zawodowych w 2015 roku objęło 4 968 uczniów, którzy ukończyli edukację w 2014 roku. Zapraszamy do zapoznania się z raportem.