Badanie losów absolwentów szkół zawodowych 2015 – podsumowanie głównych wyników

Autor:Marcin Węgrzyn
Wydawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2016
Temat:edukacja
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:absolwenci szkół zawodowych,
Okładka raportu

Opis:

Badanie losów absolwentów szkół zawodowych jest badaniem cyklicznym realizowanym rokrocznie od 2011 roku. Zakłada badanie absolwentów szkół zawodowych po roku od ukończenia szkoły. Prowadzone jest we współpracy ze szkołami zawodowymi i zasięgiem obejmuje wszystkie placówki na terenie Małopolski. Cel badania to zebranie informacji, o tym co młodzież robiła po roku od skończenia nauki w technikach, zasadniczych szkołach zawodowych i szkołach policealnych: czy nadal uczyła się, czy pracowała, jeśli pracuje to jak długo poszukiwała pracy, w jaki sposób szukała pracy i które metody najczęściej przyniosły sukces. Zebrane informacje pozwalają na monitoring wskaźników rynkowo-edukacyjnego sukcesu młodzieży na poziomie regionu, powiatów oraz poszczególnych szkół.

Badanie losów absolwentów szkół zawodowych w 2015 roku objęło 4 968 uczniów, którzy ukończyli edukację w 2014 roku. Zapraszamy do zapoznania się z raportem.