Ewaluacja projektów systemowych Poddziałania: 7.1.1 i 7.1.2 POKL realizowanych w latach 2010-2012 w Małopolsce

Autor:Iwona Banasiewicz, Karolina Fiut, Katarzyna Olejniczak i inni
Wydawca:Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2014
Temat:polityka społeczna
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:ewaluacja, Małopolska, pomoc społeczna,
Okładka raportu

Opis:

„Ewaluacja projektów systemowych Poddziałania: 7.1.1 i 7.1.2 POKL realizowanych w latach 2010-2012 w Małopolsce” to raport z badania, w którym ewaluacji poddane zostały projekty systemowe prowadzone przez małopolskie ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałań 7.1.1 i 7.1.2. Badanie obejmowało ocenę jakości działań realizowanych w projektach pod kątem ich trafności, adekwatności, skuteczności i użyteczności. Trzonem badania były projekty realizowane w latach 2010-2012, a tło analizy stanowiły projekty realizowane przed i po tym okresie. Badanie obejmuje perspektywę uczestników i realizatorów projektów oraz otoczenia instytucjonalnego OPS i PCPR.