Automatyzacja i robotyzacja w małopolskich firmach

Autor:Kinga Krasoń-Pilch, Barbara Surmacz
Wydawca:Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2023
Temat:innowacyjność
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:automatyzacja, Małopolska, Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego, robotyzacja,
Okładka raportu

Opis:

Raport przedstawia analizę poziomu cyfryzacji oraz automatyzacji i robotyzacji małopolskich przedsiębiorstw oraz wpływu tych procesów na podwyższanie kompetencji pracowników z zakresu nowoczesnych technologii, a także na poziom zatrudnienia.

Raport odnosi się do wielu aspektów związanych z wdrażaniem procesów automatyzacji i robotyzacji, takich jak:

 • poziom automatyzacji i robotyzacji wśród małopolskich przedsiębiorstw,
 • obszary, w których wdrażane są procesy automatyzacji i robotyzacji,
 • trudności, z jakimi stykają się przedsiębiorcy,
 • wpływ procesów automatyzacji i robotyzacji na zatrudnienie,
 • postawy pracowników wobec zmian wywołanych przez procesy automatyzacji i robotyzacji,
 • działania, jakie mogą zostać podjęte przez samorząd województwa w celu zwiększenia pozytywnych skutków automatyzacji i robotyzacji.

 

W ramach badania zrealizowano:

 • desk research (analiza danych zastanych);
 • badania ilościowe:
  – CAWI (Computer-Assisted Web Interview – wspomagany komputerowo wywiad przy pomocy strony www) i CATI (Computer Assisted Telephone Interview – wspomagany komputerowo wywiad telefoniczny) z 1200 małopolskimi przedsiębiorcami;
 • badania jakościowe:
  – 20 IDI (Individual In-depth Interview – indywidualny wywiad pogłębiony) z przedstawicielami agencji zatrudnienia (agencji pośrednictwa pracy, agencji headhuntingowych, agencji rekrutacyjnych);
  – 5 IDI z przedstawicielami instytucji otoczenia biznesu z Małopolski;
  – 5 IDI z przedstawicielami firm z Małopolski zajmującymi się pośrednictwem w zakresie automatyzacji i robotyzacji rozwiązań dla klientów korporacyjnych i indywidualnych;
  – 2 FGI (Focus Group Interview – zogniskowany wywiad grupowy) z przedstawicielami uczelni i jednostek badawczych prowadzących badania z zakresu automatyzacji, przedstawicielami klastrów technologicznych i firm zaawansowanych w procesach automatyzacji itp.;
  case studies – badanie kilku małopolskich przedsiębiorstw wyróżniających się na tle regionu w obszarze procesów automatyzacji.