ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW 2014. WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

Autor:dr hab. prof. SGH Hanna Godlewska-Majkowska, dr Agnieszka Komor, dr Patrycjusz Zarębski i inni
Wydawca:Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.
Wersja językowa:polska
Rodzaj publikacji:analiza
Rok publikacji:2014
Temat:atrakcyjność inwestycyjna
Plik raportu: Pobierz
Słowa kluczowe:atrakcyjność inwestycyjna, Małopolska,
Okładka raportu

Opis:

Raport „Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2014. Województwo małopolskie” powstał na zamówienie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych jako kolejna edycja raportów atrakcyjności regionów. Raporty te są publikowane corocznie od 2008, co jest efektem wykorzystania w praktyce gospodarczej badań naukowych prowadzonych od 2002 roku, pod kierunkiem prof. dr hab. H. Godlewskiej-Majkowskiej w Szkole Głównej Handlowej.

Raport składa się z kilku części. W pierwszej z nich zaprezentowano w sposób syntetyczny gospodarkę województwa małopolskiego, zwracając uwagę na jego potencjał społeczno-gospodarczy oraz poziom i strukturę gospodarki. W tej części opracowania znajduje się tabelaryczne, syntetyczne ujęcie najważniejszych informacji społeczno-gospodarczych z uwzględnieniem ocen atrakcyjności inwestycyjnej. Następnie zaprezentowano pozycję województwa na tle innych regionów Polski i Unii Europejskiej, koncentrując się na najważniejszych dla regionu rodzajach przemysłu oraz sektorach wysokiej szansy.

Drugą część raportu poświęcono ukazaniu wewnętrznego zróżnicowania atrakcyjności inwestycyjnej województwa małopolskiego w skali powiatów i gmin. W tym celu wykorzystano wyniki badań naukowych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie odnoszące się do wszystkich gmin i powiatów w Polsce, co czyni zaprezentowane oceny małopolskich powiatów i gmin porównywalnymi z ocenami innych jednostek w pozostałych województwach Polski.

Trzecia część raportu jest poświęcona prezentacji wiodących instytucji otoczenia biznesu w województwie ze wskazaniem rodzaju wsparcia dla inwestorów. Następnie ukazane jest rozmieszczenie i efekty działalności specjalnych stref ekonomicznych. W tej części raportu znajduje się również prezentacja wyników konkursu „Gmina na 5!”, w którym wyłoniono gminy najbardziej atrakcyjne inwestycyjnie oraz wyróżniające się pod względem dostępności informacji użytecznych dla inwestorów i przedsiębiorców w kontaktach przez internet.

Raport wieńczy aneks, w którym ujęto zestawienie tabelaryczne ocen atrakcyjności inwestycyjnej dla powiatów i gmin województwa. Zawiera on również tabelaryczne zestawienie efektów funkcjonowania Specjalnych Stref Ekonomicznych.

Zapraszamy do lektury.